Firma turystyczna «Gryn-tur»

07.10.2009 - Czerkasy


Czerkasy - miasto za?o?one jako warownia na brzegach Dniepru. Powsta?o tam Kozactwo. W Czerkasach przebywali hetmani ukrai?scy - Bohdan Chmielnicki, Petro Doroszenko, Petro Konaszewycz Sahajdacznyj...
Tekst pochodzi z: http://pl.gryntour.lviv.ua
Adres URL dla tego tekstu to: http://pl.gryntour.lviv.ua/index.php?name=news&op=view&id=112