Firma turystyczna «Gryn-tur»

07.10.2009 - Czerniowce


Cherniowcy  za?o?ony twierdze w dolinie rzeki  Prut - okolica Halickiego ksi?stwa  w drugej pulowie XII w. Nazwa  Czerniowcy pochodzi od staro-s?owia?skiego slowa - czarne miasto...Pod wp?ywem  historji  miasto  formowa?o si? jak  wielonarodowy  miasto.

Czerniowcy - centrum kulturalne Bukowiny. Rezydencja metropolitów - obecnie s?ynny Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza , sobór sw. Miko?aja.


Tekst pochodzi z: http://pl.gryntour.lviv.ua
Adres URL dla tego tekstu to: http://pl.gryntour.lviv.ua/index.php?name=news&op=view&id=115