Poland Language Ukrainian Language English Language

Design by TekaPRINT

ęTekaPRINT.com - Company
Home         Lista  

Cherniowcy  za?o?ony twierdze w dolinie rzeki  Prut - okolica Halickiego ksi?stwa  w drugej pulowie XII w. Nazwa  Czerniowcy pochodzi od staro-s?owia?skiego slowa - czarne miasto...Pod wp?ywem  historji  miasto  formowa?o si? jak  wielonarodowy  miasto.

Czerniowcy - centrum kulturalne Bukowiny. Rezydencja metropolitów - obecnie s?ynny Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza , sobór sw. Miko?aja.


RSS Anti Spam