Poland Language Ukrainian Language English Language

Design by TekaPRINT

ęTekaPRINT.com - Company
Home         Lista  

KOLOMYJA - czarowny   k▒cik  landszaftu Podkarpacia, jaki  za?▒cza tourystow z calego swiata.  Dzi?ki  swemu  miejsce rozmieszczenia Kolomyja dostala nazwe  WROTA KARPAT.

G?ówne tourystyczne drogi  z zachodu na wschud przechodz▒  przez  miasto Kolomyju.

Ko?omyja - muzeum Huculszczyzny, muzeum Pisanek.


RSS Anti Spam