Poland Language Ukrainian Language English Language

Design by TekaPRINT

ęTekaPRINT.com - Company
Home         Lista  

Odessa - miasto  za?o?one  po dekrecie  Katarzyny II w 1794 r. Odessa pr?tko przetworzy?a si?  w handlowy, przemys?owy, naukowy centr europejski. Swemu rozwojowi  Odessa zobowi▒zana Diuk de Riszelie, Hrabia A.Langeron, M.Woroncow, G.Marazli...

Odessa - port Morski, miasto na wybrze?u Morza Czarnego. Znane swoimi uzdrowiskami, Teatr Opery, s?ynna ulica Dieribasowskaja, bulwar Primorskij, schody Potiomkina.


RSS Anti Spam