Poland Language Ukrainian Language English Language

Design by TekaPRINT

ęTekaPRINT.com - Company
Home         Lista  

Starodawnie ukrainskie miasto Czyhyryn wiadome z historji  jak centrum wyzwole?czá walki ukrainskiego ludu  przeciwko polskiej szlachty. Na cyplu góry  w zamku znajdowa?a si? rezydencja hetmana Ukrainy B.Chmelnickiego. W pami?? o heroicznych dniach na cypli ustalony pomnik hetmanu. Niedaleko pomnika  podnosi si? kamienny krzy?, danina pami?ci kozackim starszynam,jaki zgin??i  przy obl??eniu  miasta w 1596 r. Czyhyryn - rezydencja hetmana B. Chmielnickiego.


RSS Anti Spam